West End centar stranih jezika

BUSINESS COACHING

• Nastavni program prilagođen potrebama organizacije i polaznika (tzv. tailored-made program). Program je prilagođen, primjerice, menadžmentu, prodaji, proizvodnji, nabavi, ljudskim resursima, financijama…
• Aktualne teme iz Hrvatske i svijeta; nastava se temelji na primjerima (case-studies)

Interaktivna nastava uz razvoj svih jezičnih kompetencija (govorenje, pisanje, slušanje, čitanje) s naglaskom na konverzaciji

Zastupljenost vještina prezentiranja, pregovaranja, korespondencije, vođenja sastanaka, pisanja izvješća, socijalizacije, neformalnog razgovora i sličnog

• Nastavu vode profesori stranih jezika s iskustvom u podučavanju i boravku u inozemstvu, a koji redovito pohađaju stručno usavršavanje (in-house i seminari koje organiziraju agencije za razvoj ljudskih potencijala)

Motivacijski pristup polaznicima (cilj je ostvariti jezični napredak i ojačati suradnju unutar tima; tečajevi stranih jezika kao svojevrsni team building)

• Programi i stupnjevanje prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike

• Sustav praćenja uspješnosti polaznika kroz testove i izvješća o prisutnosti i napretku

• Po završetku programa izdaje se potvrda o položenom stupnju

• Nastava može biti organizirana za individualno pohađanje, kao i za grupe (preporučujemo grupe do devet polaznika zbog bolje učinkovitosti nastave)

Besplatno testiranje ako nastavu izvodi „West End”