West End centar stranih jezika

PROGRAMI ZA ODRASLE

Učimo u malim grupama do sedam polaznika jer praksa je pokazala da je učenje u malim grupama učinkovito, odnosno napredak polaznika je brz i primjetan.

12 dobrih razloga za 12 godina West Enda

Male grupe / do 7 polaznika
Praksa je pokazala da je učenje u malim grupama učinkovito, odnosno napredak polaznika je brz i primjetan
Interaktivna nastava koja se temelji na konverzaciji
Cilj naših nastavnih sati je da polaznik „propriča” 🙂
Rad u opuštenoj atmosferi i uz dostupnost konzultacija s profesorom
Vaš mentor je na raspolaganju za sva pitanja vezana za nastavu (naročito u slučaju izostanka s nastave) i dostupan je na telefon ili e-mail.
Prilagođavanje tema i gradiva grupi
Predlažemo odgovarajući udžbenik novijeg izdanja. Međutim, dio nastave krojimo prema potrebama i interesima određene grupe, tzv. group-specific pristup.
Zastupljenost općeg i poslovnog jezika
Naši programi obuhvaćaju i opći i poslovni kontekst radi sveobuhvatnog poznavanja jezika i snalaženja u formalnim i neformalnim prilikama.
Učenje kroz životne situacije i aktualne teme iz Hrvatske i svijeta
Polaznicima nastojimo približiti strani jezik na način da se mogu poistovjetiti s dotičnom temom ili situacijom, čime jezik postaje nešto sasvim prirodno i svakidašnje.
Zastupljenost komunikacijskih vještina
Osim samog jezika, program uključuje i stjecanje dodatnih znanja i vještina, komunikacije u situacijama poput prezentiranja tvrtke ili proizvoda, vođenja sastanka ili pregovora, predstavljanja na razgovoru za posao, telefoniranje i korespodencije, socijalizacije i small talk itd.
Uporaba multimedijskih i audio-vizualnih nastavnih pomagala
Nastavu nastojimo obogatiti stvarnim internetskim sadržajem s brojnih online resursa na jeziku koji se uči, te korištenjem PowerPoint prezentacija, projektora, video konferencija i tome sličnog kako bismo polaznike potaknuli na izlaganje na stranom jeziku tijekom nastave.
Kvalificirani profesori s višegodišnjim iskustvom u podučavanju stranih jezika
Naši profesori su odabrani prema stručnosti i kvaliteti izvođenja nastave te sudjeluju u procesu stalnog profesionalnog razvoja unutar sustava mentorstva. Profesori su pristupačni i ugodni (više o našim profesorima potražite na www.westend.hr/tim).
Usklađenost programa sa Zajedničkim referentnim okvirom za jezike (Common European Framework of Reference for Languages – CEF)
Nastavne jedinice prate smjernice europske jezične mape (više potražite na www.westend.hr/stupnjevanje).
Potvrda o položenom stupnju po završetku programa
Na kraju programa svaki polaznik dobiva povratnu informaciju o vlastitom napretku i prostoru za poboljšanje.