West End centar stranih jezika

Podaci o trgovačkim društvima za West End centar za strane jezike

LANGUAGE COACHING d.o.o. Ulica Jeronima Kavanjina 24, upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, OIB: 76978835042.
IBAN: HR2524020061100795154

i

ŠIRITE HORIZONTE d.o.o. Ulica Jeronima Kavanjina 24, upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, OIB: 77192105889.
IBAN: HR0824020061100629590