West End centar stranih jezika

Pravila privatnosti

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

ŠIRITE HORIZONTE d.o.o., J. Kavanjina 24, Zagreb, OIB: 77192105889, (dalje ŠIRITE HORIZONTE), pridaje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka i privatnosti (dalje: zaštita privatnosti) svojih polaznika u skladu s važećim propisima i najboljom europskom praksom.

Štitimo Vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

Politikom zaštite privatnosti ŠIRITE HORIZONTE (dalje: Politika) svojim polaznicima želimo pružiti jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka u ŠIRITE HORIZONTE- u  te im omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima i privolama.

Politikom se ne umanjuju prava i ne uspostavljaju obveze polaznicima u odnosu na obradu osobnih podataka, a koje polaznici imaju na temelju važećih propisa i mogućih ugovornih odredbi o zaštiti osobnih podataka.

1. PODRUČJE PRIMJENE

Politika se primjenjuje na sve osobne podatke polaznika ŠIRITE HORIZONTE-a, a koje ŠIRITE HORIZONTE prikuplja, upotrebljava ili na drugi način obrađuje, izravno ili putem svojih partnera.

Politika se primjenjuje na sve usluge  ŠIRITE HORIZONTE -a  koji uključuju obradu osobnih podataka. Usluge ŠIRITE HORIZONTE -a su usluge edukacije, konzultacija i prevođenja.

ŠIRITE HORIZONTE je Voditelj obrade osobnih podataka.

 

2. NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

2.1. ZAKONITOST I NAJBOLJA PRAKSA

Pri obradi osobnih podataka postupamo u skladu sa zakonom te nastojimo primjenjivati više standarde i najbolju europsku praksu.

2.2. OGRANIČENA SVRHA OBRADE

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo u određenu i zakonitu svrhu te ih dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano zakonom ili na temelju privole polaznika.

2.3. SMANJENJE KOLIČINE PODATAKA

Uvijek upotrebljavamo samo one podatke polaznika koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe.

2.4. CJELOVITOST I POVJERLJIVOST

Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (npr. pristup osobnim podacima polaznika imaju samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje njihova posla, a ne i drugi zaposlenici). Podaci polaznika, ako se čuvaju u elektroničkom obliku, zaštićeni su lozinkama, a ako se čuvaju u papirnatom obliku spremljeni su u ormarima s ključem.

2.5. KVALITETA OSOBNIH PODATAKA

Pridajemo veliku važnost kvaliteti podataka koje obrađujemo. Osobni podaci koje obrađujemo moraju biti točni, potpuni i ažurni kako bismo osigurali maksimalnu zaštitu podataka polaznika i spriječili eventualne zloupotrebe.

2.6. OGRANIČENO VRIJEME POHRANE

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo u određenu i zakonitu svrhu te ih dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano zakonom ili na temelju privole polaznika, zaposlenika ili vanjskih suradnika.

3. KAKO PRIKUPLJAMO ILI PRIMAMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

ŠIRITE HORIZONTE  osobne podatke (dalje: podatke) polaznika prikuplja na dva osnovna načina:

 • prilikom upisa u tajništvu škole
 • putem kontakt obrasca na web stranici škole

 

4. KOJE VRSTE OSOBNIH PODATAKA PRIKUPLJAMO

Prikupljamo podatke koji se odnose na ime i prezime polaznika, adresu stanovanja, OIB, e- mail adresu i broj mobitela.

Prikupljamo podatke zaposlenika temeljem Zakona o radu, a u svrhu ispunjenja obveza po Ugovoru o radu.

5. U KOJE SVRHE UPOTREBLJAVAMO PRIKUPLJENE OSOBNE PODATKE

Prikupljene podatke koristimo za:

 • slanje promidžbenih obavijesti o svim uslugama putem svih kanala za promidžbu, osim ako polaznik ne odredi drugačije. Polaznik se u svakom trenutku može izjasniti da ne želi više primati promidžbene obavijesti. U tom se slučaju podaci polaznika više neće obrađivati u svrhe izravne promidžbe.
 • slanje informacija o rasporedu seminara
 • slanje informacija o projektima koji se provode ili će se provoditi
 • slanje ponuda i/ili računa
 • odgovaranje na vaša pitanja i druge interakcije
 • u svrhu ispunjenja obveza po Ugovoru o radu

6. PRIVOLA POLAZNIKA

Pod privolom polaznika smatra se dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želje polaznika, pri čemu polaznik izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka u određene svrhe. Privola se može dati pisanim putem u tajništvu škole.

Polaznik može tražiti i podnijeti:

 • brisanje
 • zaborav
 • promjenu/ispravak
 • prijenos
 • uvid
 • prigovor na podatke ili proces obrade 

U tu svrhu omogućujemo polazniku da u svakom trenutku na jednostavan i besplatan način, putem obrasca podnese sljedeće:

 • Zahtjev za brisanje podataka  
 • Zahtjev za zaborav  podataka
 • Zahtjev za promjenu/ispravak podataka
 • Zahtjev za prijenos podataka 
 • Zahtjev za uvid u podatke ili obradu podataka
 • Prigovor na podatke ili proces obrade 

 7. KAKO ŠTITIMO OSOBNE PODATKE

Upotrebljavamo razne tehničke i organizacijske mjere zaštite podataka polaznika od neovlaštenog uvida osoba unutar i izvan ŠIRITE HORIZONTE -a, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe podataka u skladu s najboljom europskom praksom.

8. GDJE SE OSOBNI PODACI OBRAĐUJU

Osobne podatke polaznika obrađujemo u Republici Hrvatskoj.

9. POD KOJIM UVJETIMA PROSLJEĐUJEMO OSOBNE PODATKE TREĆIM OSOBAMA

Ne prosljeđujemo i ne razmjenjujemo podatke polaznika ni s kojim drugim pravnim ili fizičkim osobama (dalje: osobe), osim u sljedećim slučajevima:

 • ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona (npr. na temelju zahtjeva porezne uprave);
 • ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo Izvršitelja obrade osobnih podataka. (npr.održavanje sustava, vanjske usluge knjigovodstva ), na temelju privole polaznika
 • važno je naglasiti da Izvršitelj obrade osobnih podataka djeluje isključivo po nalogu ŠIRITE HORIZONTE -a, a ŠIRITE HORIZONTE osigurava sve mjere zaštite podataka polaznika

10. PRAVA POLAZNIKA

Polaznik u svakom trenutku ima:

 • pravo na ispravak: ispravak osobnih podataka ako su neispravni, nevažeći ili nepotpuni
 • pravo na informiranost: polaznik ima pravo da prima jasne, transparentne i lako razumljive informacije
 • pravo na brisanje/zaborav
 • pravo na prigovor: prigovor na npr. primanje news lettera
 • pravo na pristup
 • pravo na ograničenje obrade
 • pravo na prijenos
 • pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

 11. KOLIKO DUGO POHRANJUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE

Osobne podatke pohranjujemo samo dok su nam potrebni u svrhe u koje ih pohranjujemo, da bismo ispunili Vaše potrebe ili zakonske obveze.

Da bismo odredili razdoblje zadržavanja podataka vodimo se sljedećim kriterijima:

 • ako kupujete uslugu, pohranjujemo Vaše osobne podatke dok ne zatražite brisanje Vaših podataka;
 • ako nam se obratite s upitom, pohranjujemo Vaše osobne podatke u razdoblju potrebnom za obradu upita dok ne zatražite brisanje Vaših podataka;
 • ako ste pristali na izravan marketing, pohranjujemo Vaše osobne podatke dok ne zatražite brisanje Vaših podataka

Možemo zadržati neke osobne podatke u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih i regulatornih obveza.

12. TKO MOŽE PRISTUPITI VAŠIM OSOBNIM PODACIMA?

Osobnim podacima može pristupiti Voditelj obrade osobnih podataka tj. osoba koju on imenuje, a u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Želiš li primati mjesečne lekcije iz engleskog i njemačkog?
Prijavi se na naš newsletter.