West End centar stranih jezika

Certifikati i stupnjevanje

A1
POČETNI/
ELEMENTARY/
GRUNDSTUFE
120 šk. sati
A1.1 – 60
A1.2 – 60
Na ovoj razini polaznik sa sugovornikom može
razmijeniti osnovne informacije, postaviti pitanje
i razumjeti odgovor. Također, može upotrebljavati
jednostavne fraze i rečenice, napisati razglednicu
ili kratku poruku, te pročitati veoma kratak i
jednostavan tekst.
A2
NIŽI SREDNJI/
PRE-
INTERMEDIATE/
OBERE GRUNDSTUFE
120 šk. sati
A2.1 – 60
A2.2 – 60

Polaznik počinje shvaćati sustav vremena,
može govoriti o sebi i svojoj prošlosti i
pismeno prenijeti osnovne informacije.
Iako još uvijek ne razumije dovoljno da bi
održao komunikaciju, polaznik jednostavnim
izrazima može opisati sebe,
svoju obitelj, uvjete života …
B1
SREDNJI/
INTERMEDIATE/
MITTELSTUFE
240 šk. sati
B1.1 – 60
B1.2 – 60
B1.3 – 60
B1.4 – 60
Polaznik premda nepripremljen može razumjeti
i koristiti razne jezične strukture pri pružanju
i traženju informacija, prepričavanju događaja,
sadržaja knjige ili filma. Može jednostavno
pismeno komunicirati, iako je primjetno da
tekst nije pisao izvorni govornik. Također, govornik
se na ovoj razini može snaći u većini situacija u
nekoj stranoj zemlji.
B2
VIŠI SREDNJI/
UPPER-INTERMEDIATE/
OBERE MITTELSTUFE
240 šk. sati
B2.1 – 60
B2.2 – 60
B2.3 – 60
B2.4 – 60
Polaznik može vrlo dobro komunicirati
na stranom jeziku i voditi zadovoljavajuću
konverzaciju s izvornim govornikom. Nema većih
problema u razumijevanju. Može razumjeti većinu
vijesti s TV-a i filmova na standardnom dijalektu.
Može sudjelovati u diskusijama o poznatim temama i
iznositi svoja mišljenja. Pisani jezik počinje sličiti
pisanom jeziku izvornog govornika.
C1
NAPREDNI/
ADVANCED/
OBERSTUFE
240 šk. sati
C1.1 – 60
C1.2 – 60
C1.3 – 60
C1.4 – 60
Polaznik je dosegnuo zavidnu razinu znanja stranog jezika.
Jako dobro vlada svim bitnim jezičnim oblicima.
Precizno može formulirati i prenijeti ideje i
mišljenja drugim govornicima. Jasno i detaljno
može prezentirati složene teme. Jezik može uspješno
koristiti u društvene i profesionalne svrhe.
Bez mnogo muke može razumjeti TV programe i filmove,
pa čak i stručne članke. Na ovom stupnju potrebno
je razvijati sofisticiraniji vokabular.
C2
VRSNI/
PROFICIENT/
OBERE OBERSTUFE
240 šk. sati
C2.1 – 60
C2.2 – 60
C2.3 – 60
C2.4 – 60
Polaznik uspješno može sudjelovati u
diskusijama o raznim temama, te upotrebljavati
idiome i kolokvijalizme. Na ovom stupnju polaznik
strani jezik koristi tečno, prikladno i precizno
– na razini izvornog govornika.

Želiš li primati mjesečne lekcije iz engleskog i njemačkog?
Prijavi se na naš newsletter.